<< Terug naar overzicht

Presentatie rapport YIN-commissie

De afgelopen drie maanden is de YIN Commissie meerdere malen bijeengekomen om te denken over het Nederlandse belastingstelsel in het licht van de actuele ontwikkelingen op het fiscale gebied, zowel in Europa als wereldwijd. Tijdens de ALV op donderdag 19 mei jl. heeft u reeds kennis kunnen nemen van een aantal voorlopige bevindingen van de Commissie. Wij hopen dat wij toen met een selectie van interessante onderwerpen en gedachten uw aandacht getrokken hebben. Mocht u afwezig zijn geweest, dan krijgt u nu alsnog de kans om uitvoerig van onze concrete bevindingen kennis te nemen. Uiteraard zal er ook ruimte zijn voor vragen en opmerkingen uit de zaal. Het rapport zal op voorhand aan u worden toegestuurd.

Wanneer en waar?
De presentatie zal plaatsvinden op dinsdag 21 juni a.s. om 16.00 uur, ten kantore van Allen & Overy, Apollolaan 15 te Amsterdam.

Registratie
Om logistieke redenen verzoeken wij u vriendelijk uiterlijk 15 juni aan te geven of u aanwezig zult zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar IFANederland@loyensloeff.com.