<< Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering 19 mei 2016

Ledenvergadering 29 mei 2016

De vergadering zal aanvangen om 16.00 uur en zal plaatsvinden in Amsterdam, Thomas R. Malthusstraat 5, ten kantore van PWC. Er kan geparkeerd worden in de parkeergarage aldaar.


Agenda

Tijdens de vergadering zal de stand van zaken m.b.t. de Nederlandse rapporten voor het IFA Congres 2017 in Rio de Janeiro besproken worden. Zie voor de relevante documenten ook het onderdeel 'Documenten'.

Onderwerp I  -  BEPS and taking stock
Aart Roelofsen (Ministerie van Financin) 
Margriet Lukkien (Loyens & Loeff NV)
                       
Onderwerp II -   The future of transfer pricing
Marthe Kleinjan (Akzo Nobel)
Hans van Egdom (Belastingdienst)              

YIN Denktank Vestigingsklimaat

Tevens zal aansluitend om 17.00 uur door Niels Boef en Josine van Wanrooij verslag worden gedaan van de voorlopige bevindingen van een denktank die op verzoek van het bestuur van de NVIB door de YIN commissie is gevormd om concrete gedachten en aanbevelingen te formuleren voor de toekomst van het Nederlands belastingstelsel.

Aanmelding

Om logistieke redenen verzoeken wij u vriendelijk aan te geven of u aanwezig zult zijn bij deze ledenvergadering. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar IFANederland@loyensloeff.com.